• Mbindu-fent

 • 1
  Sedaar Seŋoor: Juwaaloo Juwaalo Juwaalo! Maa ngi fàtteliku. Maa ngi fàtteliku siñaar ya ca keru mbaar yu naat ya Maa ngi fàtteliku siñaar yeek seeni gët, kéemtaanee lool Di sàmandaay leeraayu weer cig […]
 • 0
  Antoine de Saint Exupéry – Ndoomi Buur si Antoine de Saint-Exupéry Ndoomi Buur si       Traduit en Wolof par Dr. Tamsir ANNE       Tudee naa ko Leon Werth Yeen xale yi, na ngeen ma […]
 • 0
  Leebu Wolof-Njaay: A ni aada 1. Aar moo gën faj. (20) Image 2. Aawo, aw la tudd. (9) 3. Aawo buuru këram. (2) 4. Aaye na, aayeetul keroog. (1) 5. Ab dag du bëgg moroom […]
 • 0
  Benn bés, benn woy       Lenn li Ci kow puj yépp Lépp a ngi ne tekk Ci senn ruxx Do yëg sax Lu noyyi. Picc saa ngi ne selaw Ci àll bi. […]
 • 0
  Taalif “Les poetes de la rue”
 • 0
  Waxi Wolof Njaay Juddu ci gëléem, nàmp ci mbaam Bu sunu boroom bi bëggee, ñépp ñàkk Bant su tooyee yomb a jubbanti Juróom-ñeenti walaakaana soo leen bëggee jubbanti, soo moytuwul fukkeel leen Boroom […]
 • 0
  Seex Musaa Ka: Xarnu bi XARNU BI Sëriñ bi noo gi deeti ñaan Faqiir dafay nangoo dagaan Nangul nu lépp lu nu ñaan Ndax Yàlla naatal xarnu bi Noongi dangaan ci Mustafaa Ma nekk marwat’ak […]
 • 0
  Taalif
 • 0
  woyi-kañ
 • 0
  Woyi-làmb Laam ag liif Masambaay Mbéri Ndaw Béy du raas deemu guddee! Masambaay Mbéri Ndaw Béy du raas deemu guddee! Yégg naa! Yégg naa! Yégg naa ! Yégg naa ba ca […]