• Yeneen jukki

 • 1
  Xaralaay létt ci Afriku démb ba téy…
 • 0
  Antoine de Saint Exupéry – Ndoomi Buur si

  Antoine de Saint-Exupéry Ndoomi Buur si       Traduit en Wolof par Dr. Tamsir ANNE       Tudee naa ko Leon Werth Yeen xale yi, na ngeen ma […]

 • 5
  Senegaal ak bés bi UNESCO jàgleel làkki-ndey…

  Bésu 21 fan ci weeru Fewrie at mu jot, moom la kurél giy toppatoo caada, njàng ak xamtéef (UNESCO) te feeteewoo ci mbotaayu-xeet-yi, jagleel làkki-ndey yi, maanaam làkk wi nga […]

 • 0
  Leebu Wolof-Njaay: A ni aada

  1. Aar moo gën faj. (20) Image 2. Aawo, aw la tudd. (9) 3. Aawo buuru këram. (2) 4. Aaye na, aayeetul keroog. (1) 5. Ab dag du bëgg moroom […]

 • 0
  Jamono ci wolof
 • 0
  Téere-woy yi

  Téere-woy yi téere la bu ëmb taalif yu bindkat ak xaralakat yu mag ci làkki almaa taalif. Téere baa ngi genn ci atum 2011 ca Almaañ. Tamsir Anne, mi móol […]

 • 1
  Sedaar Seŋoor: Juwaaloo

  Juwaalo Juwalo! Maa ngi fàtteliku. Maa ngi fàtteliku siñaar ya ca keru mbaar yu naat ya Maa ngi fàtteliku siñaar yeek seeni gët, kemtaanee lool Di sàmandaay leeraayu-weer cig tefes […]

 • 0
  Léebu…

  Am bukki yomb na, waaye bukki buy xalam a jafe. Am na bukki bu ŋexalul, te jégéñ kër.   Bukki am na gillint, tey àll bi leer. Bukki amtekoonu bàkk […]