• Yeneen jukki

 • 0
  Léebu…

  Am bukki yomb na, waaye bukki buy xalam a jafe. Am na bukki bu ŋexalul, te jégéñ kër.   Bukki am na gillint, tey àll bi leer. Bukki amtekoonu bàkk […]

 • 0
  Bàkku Senegaal

    Yëngal-leen kooraa yi te dóor ci sabar yi Gaynde ñaloor yuux na. Boroom àll tëb na Tëb na tëbu jàmbaar, leeral lu doon lëndëm Suñuy naqar jeex na, sunu […]

 • 1
  ndeeteelu làkk yi…

  Ci 7000 làkk yi ci àddina, 85 la ñi ëpp ci nit ñi, daanaka 78%, di làkk. Làkku angale ñi koy làkk tollu nañu ci 328 miliyoη, ñiy làkk sinwaa tollu […]

 • 0
  Cosaanu mbind ci Afrik

  Cosaanu mbind ci Afrik lu mat a fésal la, ndax ñu bari, waay-xeltu yeekmeroe.jpg ñeneen dañoo defe ne caada yi nekk Afrik xamu ñu ca seen cosaan xaralaay mbind. Manaam […]

 • 1
  Xaralaay létt ci Afriku démb ba téy…