Leebu Wolof-Njaay: A ni aada

1. Aar moo gën faj. (20) Image

2. Aawo, aw la tudd. (9)

3. Aawo buuru këram. (2)

4. Aaye na, aayeetul keroog. (1)

5. Ab dag du bëgg moroom ma. (14)

6. Ab lonku, daar a ca gën. (2)

7. Ab yeel bu ëppee ab lupp booba jàngoro rax na ca. (20)

8. Abb delloo la sant. (20)

9. Àbb, delloo ca gën. (7)

10. Àddina ak li ci biiram jarula xiirook a õaayoo. (19)

11. Àddina, ànd bi géléem la. (2)

12. Àddina daramba la. (19)

13. Àddina du cere, waaye dañu koy laalo. (2,6,7,9,10,14,16,18,19)

Àddina du cere waaye lu mata laalo la.

Àddina du cere waaye dees na ko laalo.

14. Àddina du dara. (2)

15. Àddina du kër, xaarukaayu dee la. (18)

16. Àddina du lijjantiku. Ca xeexub Badar la lëje woon. (19)

17. Àddina gudd nab tank. (19)

18. Àddina jigéen la, ju fu mu tollu, mu ngi ëmb te kenn xamul lu muy jur. (15)

19. Àddina, kendandoo la. (15)

20. Àddina kenn defaru ko ci benn fan. (7)

21. Àddina këru naxekaay la. (20)

22. Àddina li muy yaatu-yaatu, ñaawaay a ëpp wóllare taar. (9)

23. Àddina mor yow. (9)

24. Àddina, ndoxum joor la ; buy taa, mu ngay õiis (6,15)

25. Àddina Njéeme la tudd, sant Ba. (19)

26. Àddina njoowaanu golo la, garab gu nekk lay wékku. (2,15)

27. Àddina ñett a ci gën : àjjana biti, ak weerteewlu ak mëneek say dëkk, ak ku la gis bëgg la. (1)

28. Àddina ñett a ci gën, am a gën, man a gën, xam a gën. (1,13,15)

29. Àddina, ñett a ci di yóbbal : ab xame, ab taar ak mbuus. (1,13)

30. Àddina ñett a ko jàpp : saxle, gub sax bi, ak sax mi. (1,13)

31. Àddina ñetti fan la, démb ñoom baay, tey ñun, ëllëg sunuy doom. (9)

32. Àddina potu ndaa la, ku naan jox sa moroom mu naan. (2,9,15,18)

33. Àddina, reenub ñàmbi la, kenn xamul fu muy damme. (19)

34. Àddina weeru koor la ; feek jant sowul, juubu du wees. (11,12)

Dund gu jeexagul, weeru koor la : juubu weesoogu ca. (2,3,5)

Koor gu jant sowagul, juubu weesoogu ca. (2)

35. Àddina wori neen la. (2,3,5)

36. Àddina yagadeete la, koo ca gis ngaa ndëndam, mu ko tëggal ; noppam ne ko : yàggleel. (1)

37. Àddinaa neex ba ku dee, ñu bàyyi laak say gëñ. (9)

38. Àddinaa ngi ci sunu kanam. (19)

39. Àddinaa tëradi. (9)