Sàrti ndaali-Maali

Matukaayu 30eel:

Nañu dimbali képp ku yelloo ndimbal.

Matukaayu 31eel:

Nañu fonkk mbokk, séy ak dëkkandoo.

Matukaayu 32eel:

Ray leen seen noon su waree, wante bu leen ko toroxal.

Matukaayu 33eel:

 

II. MOOMEEL YI

Matukaayu 34eel:

Ci juróomi anam yii topp mënees na cee am lu lew: jënd ak jaay, maye, weccee, liggéey ak ndono. Beneen yoonu am-am bépp bu amul seedde dese naa lew.

Matukaayu 35eel:

Lépp lu ñu for te kenn newul ne moo ko moom, su àppu 4 at weesoo kese la mën di doon moomeelu mbooloo mi.
Image
Matukaayu 36eel:

Nag wu ñu denkaane, su juree ñeenti yoon, ñeenteel ba ka ñu ko denkk moo ko moom.

Matukaayu 37eel:

Sëll ñetti xar mbaa ñeenti bëy lees koy weccee

Matukaayu 38eel:

ñeenteeli nen bu nekk ka ñu denkk ginaar gaa ko moom

Matukaayu 37eel:

Xiif gis loo lekk, lekk ko, dug càcc soo yemee ci lekk rekk te jëloo ca dara yobbale.

III. AAR CÀKKEEF Gi

Matukaayu 40eel:

Àll bi mooy suñu am-am bi ñu wara gëna fonkk: ku nekk war na ko sàmm, aar ko ngir taféexu askan wépp

Matukaayu 41eel:

Saa yoo bëggee taal àll bi, bul xool ci suuf, teenal xool njubaqtanu garab yi.

Matukaayu 42eel:

Jur gi ci kër yi dañu leen a wara yeew saa yu nawet teroo te deesu leen tekki feek góob weesuwul: Xaj, mus, kanaara ag njanaw gi bokku ñu ci.

 

IV. MATUKAAYU YU MUJJ YI

Matukaayu 43eel:

Bàlla Faseke Konaate moom lañu fal muy yilif lépp lu aaju ci xew-xew yi ak baaxental yi. Mooy kiy dox-rataxal-diggante askanu Mande gépp.
Ci loolu may nañu ko muy faf aka kàlloo ag waaso yépp rawatina njabootu Buur-Daali.

Matukaayu 43eel:

Képp ku wàcc sàrt bii yoon dina la duma. Ku nekk war na koo saytu te di ko jëfee ci biir réew mépp.

2 Responses

Leave a Comment